شهید احمد احمدیزاده

«انشالله بتوانیم جزو یاران جانی باشیم و قدر همدیگر را بدانیم.»

ادامه مطلب

شهید مجتبی کاکل قمی

«سعی کنید دوستی شما برادران مخلص و با خدا با برادران دیگرتان

آنقدر زیاد نباشد که از خدا دور باشید و وسوسه‌های شیطانی شما را فریب دهد.»

ادامه مطلب

شهید اکبر مدنی

madani

«برادران سعی کنید همه کارهایتان برای رضای خدا باشد

و نیت‌هایمان را خالص برای خدا کنیم.»

ادامه مطلب

شهید سید اصغر خبازی

«انشالله بتوانیم دنباله‌رو راه شهیدان باشیم.»

ادامه مطلب

شهید مهرداد (مجتبی) صادقی

264

«خوش به حال کسانی که در راه خدا و برای رضای خدا کشته (شهید) می‌شوند.»

ادامه مطلب

شهید حسین پورتقی

«موظفیم این وظیفه الهی که همان حرکت در خط حسین زمان است را تا آخر که یا شهادت است یا پیروزی – که هر دو در نهایت همان پیروزی است – ادامه دهیم.»

ادامه مطلب

شهید احمد امیری

«ما در دنیا جز یک مهمان نیستیم

مرگ آتشی است که به سراغ همه می آید

پس چرا این مرگ باعزت نباشد؟» ادامه مطلب