عملیات مرصاد

 

این فیلم قبل از عملیات مرصاد گرفته شده است.

نام برادر طحانی در این فیلم اشتباها به نام آقای مقدسی اعلام شده است.

راه ما راه سیدالشهداست … (ویدئو)

ای سنگر ای سنگر به جا می مانم …

به یاد شهید محسن گلستانی و صدای ماندگار آن شهید بزرگوار
[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2011/12/Video-5-Mohsen-Golestani1.flv /]

ادامه مطلب