طاهر موذن

طاهر موذن

(18560)

سید مجید طحانی

عملیات طلاییه [1644845] 1 (1) [1644844]

محمد فراهانی

مجتبی میرزایی

حسین پناهی

عباس مهرپور

123

بهمن ماه سال ۶۶ و عملیات کوهستانی بیت المقدس۲ در منطقه عمومی ماووت عراق ،

برادر بسیجی و بیسیم چی گردان حمزه سیدالشهدا از لشگر ۲۷ محمدرسول الله ،

براستی یاد بسیجیان جان برکف خمینی کبیر گرامی باد

— عباس مهرانی