نوشته‌ها

شهید اکبر مدنی

«برادران سعی کنید همه کارهایتان برای رضای خدا باشد

و نیت‌هایمان را خالص برای خدا کنیم.»

ادامه مطلب