نوشته‌ها

دستنوشته شهید مدنی

بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله (ص)

اخرجوا من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم

خارج کنید از دنیا قلبهایتان را قبل از اینکه خارج کنند از آن بدنهایتان را

بله به این دنیای به ظاهر فریب دل مبندید که گرفتار آن و بازیچه او می شوید، همانطوری که بعضی شیفته ظاهر آراسته دنیا شدند و آخر هم چیزی جز کفن از این دنیا نبردند و به قول علی (ع): دنیا بازیچه ای است که هیچکس به کامش نرسیده.

آری! دنیا آدم را آنقدر به خود مشغول می کند و آخر هم در زیر مشتی خاک پنهانت می کند و باز هم به قول علی (ع):

چشم بیندازید و دل مبندید؛ بگذارید و بگذرید که هر چه زودتر باید رفت. پس کوله بارتان را پر کنید و توشه آخرت برگیرید و بیشتر به خود بیندیشید.

اردوگاه دارخوین

راهیان کربلای حسین (ع)

التماس دعا

۱۳۶۴/۱۱/۱۲

اکبر مدنی

1691601KYAC002-0011691601KYAC002-002

شهید اکبر مدنی

1691601KAKA001-001

«برادران سعی کنید همه کارهایتان برای رضای خدا باشد

و نیت‌هایمان را خالص برای خدا کنیم.»