نوشته‌ها

کازرونیها

2825

آلبوم گردان حمزه

1763

از راست به چپ: شهید سلطانی، محمدی، ناصر رخ، کازرونیها، محمود اروج زاده، محمد جنیدی

اکبر کبیری

406

خاطره ای از عملیات کربلای ۵

به روایت: حسین گلستانی

«تو عقب نشینی عملیات کربلای پنج وقتی با هزار دعا و صلوات از اون خاکریز کوچیکه سه راه شهادت که عراقیها هر جنبنده ای رو که رد میشد میزدند با اکبر رد شدیم. شروع به دویدن کردیم. از زمین و آسمون به سمتمون شلیک میکردند. خیلی از بچه ها تو همین مسیر جاده ای زخمی و شهید شدند. آخه فقط و فقط یه جاده بود به سمت نیروهای خودی. پشت سرمون عراقیها که سه راه رو گرفته بودند. سمت چپ و راستمون هم دریاچه ماهی که باتلاقی بود. من یه ترکش نارنجک به پای چپم خورده بود که راه رفتن رو برام سخت کرده بود چه برسه به اینکه بدوم….

ادامه مطلب

آلبوم گردان حمزه

077

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: فراتی، ؟، ؟، ؟، عمو درویش، نادر درویش، طاهر مؤذن، پازوکی، شهید کاشانی

ردیف وسط: ؟، اکبر گیوری، شهید قاسم یاراحمد، علی خرمجو، ؟، حسین عباسی

ردیف نشسته: اکبر حسین زاده، ؟، ؟، شهید مقداد، ؟، کازرونیها

مکان: قرارگاه تاکتیکی گردان حمزه

زمان: قبل از ورود به ماووت و منطقه گردرش جهت انجام عملیات بیت المقدس ۲