نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

46

از راست به چپ: مهدی خراسانی، حاجی کریمی، منصور حسین زاده، شهید داوود توکلی، پازوکی

آلبوم گردان حمزه

2665از راست به چپ: سید موسوی، شهید خانی٬ حاج محمود امینی٬ ؟٬‌ شهید اسدالله پازوکی٬‌ جلال ده بزرگی، شهید نصرت الله موسوی‌، پازوکی

آلبوم گردان حمزه

1821

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید امیر غیاثی، پازوکی، ؟، ؟، شهید احمد اختیاری، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

آلبوم حسین گلستانی

Document 0090

از راست به چپ: پازوکی، شهید مسعود حسینی، شهید امیر مسعود یزدان شریف، ؟، تیموری

آلبوم گردان حمزه

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، محمد جنیدی، شهید احمد اختیاری، پازوکی، علی خرمجو، ؟، شهید مسعود حسینی، ؟، محمد جوهری، عباس حاجی باقر، شهید فخرالدین مهدی برزی

ردیف نشسته: رجب قربانی، ؟، ؟، ؟

آلبوم محسن فکور

26

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حاج ابوالحسن، جمال کیا، عباس دارابی،؟ ،محسن شیرازی، ؟، محسن ضرغام، ؟؛ ؟، پازوکی، اصغر خندان، محمد حسین طوسی طهرانی، ؟

ردیف وسط: شهریاری، کاظم بیگی، عبدالله شیخیان، سید حسینی، محسن فکور، ؟

ردیف نشسته: سید حسین هاشمی، ؟، نوبخت، شهید رسول مددی

آلبوم گردان حمزه

از راست به چپ:

پازوکی، شهید سید محمد عظیمی، شهید مهدی قائمی