نوشته‌ها

هادی قیومی

237

آلبوم هادی عابدین

1492438KAKA003-001از راست به چپ: ردیف ایستاده: شهید محمد حسن عابدین، هادی قیومی، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟، ؟

 

آلبوم شهید ذبیح الله ابراهیمی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۴

آلبوم گردان حمزه

3

ازراست به چپ:

مهدی خراسانی – شهید آرویی – قیومی – رحیم پورعباسی

مکان: اردگاه کرخه

زمان: ۶۴/۱۰/۲۲

برگی از تاریخ

[Google][Google]

آلبوم منصور حسین زاده

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حسین خلیلی، محمد جنیدی، اکبر طیبی، احمد بویانی، هادی قیومی

ردیف نشسته: ؟، شهید میرآخوری، محمد صیاد، منصور حسین زاده