نوشته‌ها

آلبوم حسین پناهی

711272401838

از راست به چپ: محمود یزدانی، حسین پناهی، یعقوب بلور پارسا، شهید نورالله پازوکی

آلبوم حسین پناهی

711272401644از راست به چپ: حسین پناهی، ؟، ؟، محمود یزدانی

خاطرات شهید سید اصغر توفیقی

برداشت از دفتر خاطرات شهید سید اصغر توفیقی

از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱۶ آذر ۱۳۶۵

انا لله و انا الیه راجعون

ImageCreate.aspxبدینوسیله به اطلاع می رساند همشیره محترمه همرزم گرامی برادر محمود یزدانی به رحمت ایزدی پیوست.

از درگاه احدیت برای آن فقیده سعیده آمرزش و رحمت و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی خواستاریم.

آلبوم شهید نورالله پازوکی

unnamed

از راست به چپ:

ایستاده: محمود یزدانی، محمود اروج زاده

ردیف نشسته: شهید سعید رحمانی، مجتبی میرزایی، شهید نورالله پازوکی، شهید بهروز آذری