نوشته‌ها

آلبوم علی شهبازی

57

از راست به چپ: مصطفی خرسندی، علی شهبازی، حاج آقا شهبازی، شهریاری، مجتبی صبوری، شهید حاج کیانی، شهید رضا هدایتی، شهید کاشانی

آلبوم گردان حمزه

077

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: فراتی، ؟، ؟، ؟، عمو درویش، نادر درویش، طاهر مؤذن، پازوکی، شهید کاشانی

ردیف وسط: ؟، اکبر گیوری، شهید قاسم یاراحمد، علی خرمجو، ؟، حسین عباسی

ردیف نشسته: اکبر حسین زاده، ؟، ؟، شهید مقداد، ؟، کازرونیها

مکان: قرارگاه تاکتیکی گردان حمزه

زمان: قبل از ورود به ماووت و منطقه گردرش جهت انجام عملیات بیت المقدس ۲