نوشته‌ها

فانوس

1255

از راست به چپ:

؟، ؟، شهید محمد مجازی، شهید مقداد، کتیرایی، حسین پناهی، ؟، محمد جنیدی، شهید داوود توکلی، ؟

با دیدن فانوس وسط این عکس که به نظر روشنایی بخش محفل گرم بچه های گردان در شبهای جبهه بوده یاد یه خاطره ای از داداش فخرالدین افتادم که می گفت یه بار یه خمپاره به یه سنگر میخوره و از شدت موج و ترکش های اون همه بچه های داخل سنگر شهید میشن اما شیشه فانوس داخل اون سنگر سالم می مونه و می گفت که این صحنه اون رو یاد همون شعر انداخته بود که:

گر نگهدار من آن است که من می دانم

شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد …

آلبوم گردان حمزه

1256

از راست به چپ: ؟، شهید محمد عبداللهی، شهید محمد مجازی، شهید مقداد، حسین پناهی، کتیرایی، محمد جنیدی، شهید داوود توکلی

شهید مقداد

3208