نوشته‌ها

آلبوم شهید نورالله پازوکی

64065352358502397680

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید مسعود حسینی، ؟، ؟، ؟، ؟، محمود برنا، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید سعید رحیمی، ؟، ؟، ؟، حسین گلستانی

ردیف وسط: ؟، ؟، حسین زهری

ردیف نشسته: شهید نورالله پازوکی ، ؟، محمد جوهری، ؟، مهدی صاحبقرانی، ؟، ؟، ؟، حاج آقا صدیقی، ؟، ؟

سه راه شهادت

image0000167A

از راست به چپ:

ردیف بالا: علیپور، محمد جنتی

ردیف وسط: شهید محمد محازی، شهید سید اصغر توفیقی، شهید مهدی قائمی، محمود اروج زاده، محمود دریایی، اکبر کبیری

ردیف جلو: محمد گونه فراهانی، منصور حسین زاده، قاسم کارگر، شهید مسعود حسینی

«این بچه ها اکثرا مخابرات گردان بودند نفر اول برادر علی پور هست که همیشه با نقی پور بود که به دوقلوهای مخابرات معروف بودند……..

ردیف وسط نفر سوم شهید مهدی قائمی هست که تو عملیات بیت المقدس چهار شهید شد . یادش بخیر تو عملیات کربلای پنج با همدیگه هر کداممون یه تیر بار گرینوف گذاشته بودیم روی دژ وهر چی عراقی می اومد سمتمون میزدیم و  نمیگذاشتیم یکیشون دربرن. دیگه از بس رگبار زده بودیم خسته شده بودیم. باهم قرار گذاشتیم مسابقه بدیم با تیر بار تک تیر بزنیم و عراقیها رو به درک واصل کنیم.

ادامه مطلب

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-058

از راست به چپ: منصور حسین زاده، شهید مسعود حسینی، محمد جوهری

امدادگران گردان حمزه

2952

از راست به چپ: شهید امیر مسعود یزدان شریف، ؟، شهید مسعود حسینی، ؟