نوشته‌ها

آلبوم سید حسن حسینی

223از راست به چپ: سید حسن حسینی، شهید محسن گلستانی، شهید محمد امین شیرازی، ناصر ادیبی

آلبوم ناصر ادیبی

115

از راست به چپ: شهید محمد امین شیرازی، ناصر ادیبی

مکان: ساختمان دوکوهه

آلبوم ناصر ادیبی

034

از راست به چپ: شهید عباس نصرآبادی، ناصر ادیبی، شهید محمد امین شیرازی، شهید غلامی

آلبوم ناصر ادیبی

176

از راست به چپ: حسن گلستانی، شهید محمد امین شیرازی، ناصر ادیبی

آلبوم ناصر ادیبی

131از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، قاسم کارگر، علی لیایی، میرکیانی، شهید محسن گلستانی

ردیف نشسته: ناصر ادیبی، شهید محمد امین شیرازی، سید حسن حسینی

آلبوم علی شهبازی

37

از راست به چپ: شهید نیکبخت، شهید محمد امین شیرازی، بهار، علی شهبازی، شهید معتمدی

«این عکس خیلی باحاله فکر کنم یکی از شیارهای رودخونه کرخه هست البته باحالی اون به خاطر اینکه شهدای عزیزمون اونجا عکس انداختند ….نفر اول شهید نیکبخت دومی شهید شیرازی سومی برادر بهار چهارمی هم که برادر شهبازی خودمونه اما نفر پنجم شهید معتمدی میباشد کسی که اخوی بنده خیلی اونو دوست داشت و به اون احترام میگذاشت به نظر محسن شهید معتمدی چشم دلش باز بود وخیلی چیزها رو با چشم دل میدید خودم قبل از عملیات والفجر هشت تو حسینیه گردان میدیدم خیلی از بچه های گردان که شهید شدند دوست داشتند تو نماز جماعت پشت سر ایشون بایستند مثل شهید احراری با دقت خاصی نماز جماعت که شروع میشد می اومد و پشت سر شهید معتمدی می ایستاد به هر حال شهید محسن و احراری و……….حتما یه چیزهایی دیده بودند که خب ما که غافلیم ………..شادی روح همه شهدا صلوات»

— حسین گلستانی