نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

005

از راست به چپ: شهید غلامرضا نظام آبادی، شهید محمد دورانی

مکان: اردوگاه قلاجه

زمان: مهر ماه سال ۱۳۶۲

آلبوم شهید قاسم گودرزی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسن صدری، محسن روغنگرها، شهید نظام آبادی، شهید دورانی، شهید حسین شمشادی فر

ردیف نشسته: مرتضی ایمان جانی، حاج علی لیایی، شهید ابوالقاسم گودرزی، ؟