نوشته‌ها

شهید حسین پورتقی

«موظفیم این وظیفه الهی که همان حرکت در خط حسین زمان است را تا آخر که یا شهادت است یا پیروزی – که هر دو در نهایت همان پیروزی است – ادامه دهیم.»

ادامه مطلب