نوشته‌ها

آلبوم حسن مددی

alimadadi-jebhe alimadadi-jebhe 017

آلبوم حسن مددی

alimadadi-jebhe 026

آلبوم مهدی خراسانی

51از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، حاج محمود امینی، ؟

ردیف نشسته: ؟، داوود معقول، مهدی خراسانی

لطفا در شناسایی همرزمان ما را یاری نمایید