نوشته‌ها

آلبوم سید مجید طحانی

00000004A [1644842]از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، اکبر طیبی، سید مجید طحانی، ؟، عباس محسنی

ردیف نشسته: علی اقبالی، ظفرقندی، کاظم بیگی، سید مجتهدی، احمد صفری

آلبوم مهدی خراسانی

144

از راست به چپ: محمد ظفرقندی، سید محمد مجتهدی، اکبر طیبی، مهدی خراسانی، سید مجید طحانی، کاظم بیگی، غلام فراهانی

آلبوم مهدی خراسانی

92

از راست به چپ: مهدی صاحبقرانی، مهدی خراسانی، اکبر طیبی

آلبوم مهدی خراسانی

81

از راست به چپ: اکبر طیبی، مهدی صاحبقرانی