پذیرایی از گردان حمزه به دعوت گروهان یک


از راست به چپ:
؟، مصطفی خرسندی، شهید احمدیزاده، حسین گلستانی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

مکان: حسینیه کرخه

به یاد شهید محسن گلستانی

شهید محسن گلستانی
فرمانده دسته یک و مداح اهل بیت (ع)

«هیچکس نباید برای ناکامی شهید در این دنیا اندوهگین شود زیرا به کام و به وصال معشوقی دیرینه میرسد که از بطن تولد او را یاری نموده …

اگر اشکی از دیدگان شما سرازیر شد به یاد آقا اباعبدالله (ع) باشید و برای خانم زینب و یتیمان گریه کنید و به پهلوی شکسته فاطمه زهرا (س) گریه کنید و اگر برای این خاندان و مصیبتهای آنان اشکتان سرازیر نشد، پس برای خودتان بگریید که مبادا از اهل بیت دور باشید …»

بخشی از وصیت نامه شهید محسن گلستانی

منبع: کتاب دسته یک،  ص ۳۳۰، تحقیق و تدوین اصغر کاظمی