وصیت نامه شهید مهرداد (مجتبی) صادقی

1458402KAKA005-001

«یکی باید مثل حسین (ع) خون خود را نثار کند و دیگری مثل زینب پیام شهید را به گوش عالمیان برساند.

من اگر بتوانم، به نحو احسن وظیفه‌ام را که تقدیم خونم است انجام خواهم داد و این وظیفه نیز به گردن شماست که پیام مرا برسانید.»

متن کامل وصیت نامه در «ادامه مطلب»

ادامه مطلب

وصیت نامه شهید موسی شعبانی

14

«به دنبال اطاعت خداوند بگردید و اعمالتان را اطاعت حضرتش قراردهید و خیر و صلاح خویش را در غیر این کلمه نگردید…. دعا کنید که معرفتی بدهد که شرمنده شوید از این که برای خودتان قدم بردارید و دعا کنید که توفیق این را نصیبتان کند که فقط و فقط برای خودش قدم بردارید.»

ارسال: امیر عباس شعبانی فرزند برادر شهید

لطفا جهت دریافت متن کامل وصیت نامه به «ادامه مطلب» مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب

وصیت نامه شهید محمد مجازی

ارسال: نعیمه رضازاده (خواهرزاده شهید)

2317

«اگر می‌خواهید در مقام و عظمت شما خللی وارد نشود، هیچگاه زبان به شکایت نگشایید و آن چه را از قدر و منزلت الهی شما می‌کاهد بر زبان نیاورید. …

بچه‌ها بیایید! خدا می‌بخشد. او مهربان است؛ او ستارالعیوب است؛ او خوب است؛ او غفار است. …

 امید صددرصد داشته باشید و دعا کنید و هر چه می‌خواهید فقط از او بخواهید که او اجابت خواهد کرد و مرگ و عذاب قبر را فراموش نکنید و همیشه خود را در حضور خدا ببینید.»

ادامه مطلب

وصیت نامه شهید اکبر مدنی

شهید اکبر مدنی

خدایتان را در همه حال و همه جا بخوانید که جوابتان می‌دهد.

ادامه مطلب

وصیت نامه شهید فخرالدین مهدی برزی

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/10/f447a01c-8716-4b77-949a-d0eec029ec2611.flv /]
با تشکر از برادر گلستانی

وصیت نامه شهید مسعود عالی فکر

106

«امروز هرکس در خط امام و مطیع امام بود، مدافع انقلاب و محرومین است و خطا و سوء استفاده بعضی شما را مأیوس از انقلاب نکند که هرکس قصد خیانت و به هدر دادن خون شهدا را داشته و به فکر کسب مقام و سوء استفاده از ثمرات خون شهدا است سزای خیانت خود را خواهد دید.»

منبع: سایت مجاهدت

متن کامل وصیت نامه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

بخشی از وصیت نامه شهید عباس نصرآبادی

034_thumbسخن امام را آویزه‌ی گوش می‌کنیم که «عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید»

بیایید با خدا آشتی کنیم و او را ناظر بر اعمال خود بدانیم.

ادامه مطلب