نوشته‌ها

آلبوم محمد فراهانی

معرفی سایت

با سلام

بدینوسیله سایت هیئت عشاق الخمینی به حضورتان معرفی می گردد.

آدرس سایت:

 http://oshagh-khomeini.net/

«سایت هیئت عشاق الخمینی در منطقه ۱۷ (ابوذر) می باشد که  حاج اکبر طیبی و عباس دارابی و عده ای از رزمندگان گردان حمزه بانی آن می باشند.

شب خاطره ای در روز دوم مهرماه با حضور و خاطره گویی برادران عزیز گردان حمزه حاج حسین گلستانی، حاج آقا مددی و حاج محمود شمسیان انشاءالله برقرار خواهد شد.»

— رضا سلطانی

آلبوم گردان حمزه

2389

از راست به چپ: محمود شمسیان، ؟، محمد گونه فراهانی

آلبوم گردان حمزه

2384

از راست به چپ: محمود شمسیان، محمد گونه فراهانی

آلبوم گردان حمزه

2390از راست به چپ: چراغی، محمود شمسیان، تیموری