نوشته‌ها

آلبوم حسین پورتقی

(30970)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، قاسم کارگر، ؟، ؟، شهید حسن امیری فر، محسن روغنگرها

ردیف نشسته: ؟، سید محمد مجتهدی

آلبوم محسن روغنگرها

آلبوم گردان حمزه

3090 از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، محمد صیاد، ؟، منصور حسین زاده، شهید داوود توکلی، ؟، اکبر طیبی، شهید ولی پور، شهید مهدی پور، محسن روغنگرها، ؟شهید خانی، سید مجید طحانی

ردیف نشسته: شهید آرویی، خسرو آقاجانی، شهید محمد مجازی، محمد جنیدی، مهدی خراسانی، علی اقبالی

ردیف نشسته: شهید بهروز آذری، قاسم کارگر، علی لیایی، حاج محمود امینی، بهزاد اصغری، ابوذر جدیدی