نوشته‌ها

آلبوم شهید مهرداد (مجتبی) صادقی

1458402KAKA003-001

از راست به چپ: شهید مهرداد (مجتبی) صادقی، سید محمد مجتهدی، شهید شادالویی

وصیت نامه شهید مهرداد (مجتبی) صادقی

1458402KAKA005-001

«یکی باید مثل حسین (ع) خون خود را نثار کند و دیگری مثل زینب پیام شهید را به گوش عالمیان برساند.

من اگر بتوانم، به نحو احسن وظیفه‌ام را که تقدیم خونم است انجام خواهم داد و این وظیفه نیز به گردن شماست که پیام مرا برسانید.»

متن کامل وصیت نامه در «ادامه مطلب»

ادامه مطلب

یادش بخیر

1458402KNAA001-002

یادش بخیر که این نامه ها چقدر خانواده ها رو خوشحال می کرد …

ادامه مطلب