نوشته‌ها

آلبوم محمد فراهانی

آلبوم حسین پناهی

711272401644از راست به چپ: حسین پناهی، ؟، ؟، محمود یزدانی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

1از راست به چپ: رجب قربانی، حسین پناهی، شهید نورالله پازوکی، ؟، شهید قاسم گودرزی، محمد لاروبی

شهدا، شمع محفل دوستان

3223

از راست به چپ: شهید نورالله پازوکی، شهید قاسم گودرزی

خاطره ای از عملیات کربلای ۵

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/07/karbalaye5-Tayyebi1.flv /]
[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/07/karbalaye5-Tayyebi2.flv /]
[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/07/karbalaye5-Tayyebi3.flv /]