نوشته‌ها

آلبوم شهید موسی شعبانی

ooopاز راست به چپ: شهید حجت فرزانه، شهید موسی شعبانی، فلاح، ؟

چادر ارکان گروهان ۳

آلبوم گردان حمزه

8

از راست به چپ: شهید ابوالفضل آقاجانی، شهید حجت الله فرزانه

گروهان ۳ (۳)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/09/goruhan3.3.flv /]

گروهان ۳ (۱)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/09/goruhan3.1.flv /]

پی نوشت: لطفا اگر غیر از اسامی معرفی شده در برچسب سایر افراد را شناختید، در قسمت دیدگاهها ذکر فرمایید تا اضافه شود و یا در صورتی که اسامی ذکر شده در برچسب ها اشتباه بود نیز خواهشمند است راهنمایی نمایید.

متشکرم

آلبوم گردان حمزه

2272از راست به چپ: ؟

ردیف اول: ؟، ؟، نوکاریزی، احمدی، کریمی

ردیف پشت: ؟، شهید حجت الله فرزانه، ؟، مهدی عباسی، شهید اصغر فتح اللهی، مرتضی رضایی