نوشته‌ها

حسین فریبرز صالح

405

اردوگاه کارون قبل از عملیات والفجر ۸

اینجا اردوگاه کارون قبل از عملیات والفجر۸ هست من و برادر حسین فریبرز صالح تو عملیات شب ۲۴ رو جاده ام القصر مجروح شدیم خلاصه امدیم اراک بیمارستان امیر کبیر لباس نو دادن بهمون با مینی بوس مارو اوردن تهران جلوی راه اهن که تاکسی گرفتیم رفتیم خونه البته نفری ۵۰۰ تومن تو راهی هم بهمون دادن یادش بخیر این برنامه مال مجروح های سرپایی بود اونهایی که مثل شهید سربی جراحت بدتری داشتن از اراک دیگه با ما نبودن .

— مرتضی کربلایی حیدر

کربلای ۵

خاطره ای از عملیات کربلای ۵

به روایت: محسن امامی

اینجا مهران است  دقیقا مکانی که فخرالدین مراحل اولیه  عروج را شروع کرد.

زمانی که مهدی‌پور و دوستانش شهید شدند، فخرالدین اثرات مثبت این شهادت رو احساس کرد. اینو میشد از رفتار و کردار و در عمل فخرالدین فهمید. اینجا بود که وقتی دسته  یک فرمانده‌اش شهید شد، برادر گلستانی (که در عملیات والفجر هشت به شدت زخمی شده بود و تازه بهبود یافته بود و همان شب هم به خط رسیده بود) شد فرمانده دسته یک. اون رفت و در سنگری که فخرالدین بود، مستقر شد وچون پیک دست – زندیه – شهید شده بود، فخرالدین به عنوان پیک دسته معرفی شد. این دو نفر تا زمانی که فخرالدین شهید شد با هم بودند.