شهید مهدی کبیرزاده

«از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهم که نور معرفت خودش را در دلهایمان بیاندازد

و ما را به صراط خودش هدایت کند و در این راه ما را استوار و مقاوم قرار دهد

و در این راه پربرکت به ما صبر زیادی بدهد، صبر در عبادت، صبر در معصیت، صبر در مصیبت»

ادامه مطلب …

شهید محمد علیان نژاد

«پس بیایید خود را خالص کنیم و همیشه و همه جا خدا را در نظر داشته باشیم

و بدانیم که عالم محضر خداست و انسان همیشه در خسران است و این دنیا محل گذری بیش نیست.»

الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک یا کریم

ادامه مطلب …

شهید سیروس مهدی پور

«بشو با آب توبه جان خود را     سپس جان را تو تسلیم خدا کن»

ادامه مطلب …

شهید سعید رحمانی

«برادران عزیز و سروران گرامی!

همواره به یکدیگر احترام بگذارید.»

ادامه مطلب …

شهید حسن رضی

«خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم صفات انسانیت، حالت توبه و انابه،

توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما.»

ادامه مطلب …

شهید سعید پورکریم

«خوشا آنکس که گل وجودش طنین کلمه لا اله الا الله را سر می‌دهد

و در همه حال، فکر و ذهنش خداست.»

ادامه مطلب …

شهید مهدی آقاجانی

«آری همان اشکی که در دل شب در نهان برای خدا می‌ریزی،

همان اشک قلبت را تمیز می‌کند تا نور حق و نور ایمان به حق بتواند در آن منعکس شود.»

ادامه مطلب …