نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

301

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد جنیدی، ؟، ؟، ؟، ؟، حاج محمود امینی، علی خرمجو، حاج آقا صدیقی، ؟، ؟، ؟

ردیف وسط: حمید بهرامی، منصور حسین زاده، ؟، ؟، ؟، ؟، گودرزی

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟

آلبوم مهدی خراسانی

118

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، شهید عسگری، مهدی خراسانی، مجید تاجیک، محمود برنا، گودرزی، ؟، اکبر حسین زاده

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، اکبر طیبی، مجتبی صبوری

گودرزی

182