نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

715

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، علی اقبالی، ؟، اسماعیل ترک، ؟، چارانی، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: سراج، ؟، علی هاشمی، محمدی

مکان: منطقه عملیاتی بیت المقدس ۲

چادرهای قرارگاه تاکتیکی گردان حمزه

آلبوم گردان حمزه

2849

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسین گلستانی، نیک آیین، ؟، ،حاجی باقر ،؟ ، شهید افشین نوروزی

ردیف نشسته: شهید فخرالدین مهدی برزی، فراهانی، پیری، چارانی، شهید قهرمانی

آلبوم گردان حمزه

2845

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید مهدی قائمی، فراهانی، ؟، چارانی، شهید قهرمانی

ردیف نشسته: نیک آیین، شهید فخرالدین مهدی برزی، محمد گونه فراهانی

مکان: اردوگاه کرخه

آلبوم گردان حمزه

1745

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسن امیری، محمود برنا، علی خرمجو، حسین طوسی، ؟، عباس حاجی باقر، چارانی، علی شهبازی، ؟، سید مالک، سیانوری، ؟، اکبر طیبی، ضرغام، تاجیک، محمود فائزی، ؟

ردیف نشسته: امیر خرم، محمدی، مهرپور، اسماعیل ترک، رضا فشکی، ناصر رخ، مهدی خراسانی، ؟، شهید محمود تاج الدین، مهدی صاحبقرانی، عباس دارابی، صبوری

مکان: منزل شهید یاراحمد

زمان: پس از شهادت شهید قاسم یاراحمد

آلبوم مهدی خراسانی

71

مکان: شیخ صله

زمان: چند روز پیش از عملیات بیت المقدس ۴

آلبوم رضا سلطانی

Scan0008

مکان: دربندیخان

آلبوم حسین گلستانی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسین گلستانی، نیک آیین، ؟، مشهدی مهدی، ؟، شهید افشین نوروزی

ردیف نشسته: شهید فخرالدین مهدی برزی، فراهانی، پیری، چارانی، شهید قهرمانی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: قبل از عملیات کربلای ۵