نوشته‌ها

آلبوم شهید حسن امیری فر

از راست به چپ:

ردیف بالا: شهید شادلو، شهید میرآخوری، شهید آرویی، حاج محمود امینی، هادی قیومی، مهدی خراسانی، احمد بویانی

ردیف پایین: محمد صیاد، جنیدی، شهید حسن امیری فر، شهید خلیلی