نوشته‌ها

شهید محمد امین شیرازی

096

شهید محمد امین شیرازی یک ماه قبل از شهادت در عملیات والفجر ۸

«محمد امین شیرازی بچه عجیبی بود. قبل از عملیات بدر به همراه محسن گلستانی و داداش دوقلوش(مهرداد) از گردان عمار به گردان حمزه اومدن که من هم بعد از عملیات به اونا پیوستم،در ضمن محمد یه برادر دیگه داشت که از خودش بزرگتر بود. توی عملیات بدر برادر بزرگتر محمد که توی یه گردان دیگه بود شهید شد و جنازه اش جا موند و مفقود شد و داداش دوقلوش هم پاش از بالای زانو قطع شد و رفت برای درمان، یادمه پدر و مادر محمد هردو فرهنگی بودن.

ادامه مطلب …