نوشته‌ها

عباس مهرپور

195

اردیبهشت و خرداد ماه ۶۷ در اردوگاه تاکتیکی شیخ صالح و قبل از اعزام به خط پدافندی تپه مهدی منطقه عمومی شاخ شمیران

عباس مهرپور جمعی مخابرات گردان

خاطرات شهید سید اصغر توفیقی

برداشت از دفتر خاطرات شهید سید اصغر توفیقی

از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱۶ آذر ۱۳۶۵

آلبوم مجتبی میرزایی

image_018

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، علیپور، شهید سید اصغر توفیقی، نقی پور، محمود رضا امیربیک، محمود دریایی، ؟، مجتبی میرزایی، قویدست

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟ ،محمود غلامی

برادران مخابرات گردان حمزه