نوشته‌ها

آلبوم سید مجید طحانی

00000007A [1644843]از راست به چپ:

ردیف ایستاده: احمد محمدی، شهید بهروز آذری، حسین پناهی، محمود رضا امیربیک، شهید احمد اختیاری

ردیف نشسته: سید مجید طحانی

مزار شهدا

87

آلبوم فریدون دم ثنا

آلبوم مجتبی میرزایی

image_018

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، علیپور، شهید سید اصغر توفیقی، نقی پور، محمود رضا امیربیک، محمود دریایی، ؟، مجتبی میرزایی، قویدست

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟ ،محمود غلامی

برادران مخابرات گردان حمزه

آلبوم گردان حمزه

2326

از راست به چپ: ماشالله نانگیر، مجتبی میرزایی، مصطفی خرسندی، محمد ظفرقندی، محمود رضا امیربیک

آلبوم مهدی صاحبقرانی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، حسین گلستانی، ؟، ؟، محمود رضا امیربیک، مجتبی صبوری، شهید رجایی، حسین طوسی، شهید فخرالدین مهدی برزی، محمود فائزی، مهدی صاحبقرانی

ردیف وسط: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: شهید نعمتی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید سعید غلامی