نوشته‌ها

آلبوم علی شهبازی

آلبوم مجتبی میرزایی

image_239_resizeاز راست به چپ:

ردیف بالا: محمود برنا، محمود دریایی، مجتبی میرزایی، پروین، شهید سلطانی، علی اصغر نقی پور

ردیف اول: ؟،جنتی، محمود اروج زاده، احمد محمدی

لطفا در شناسایی همرزمان ما را یاری نمایید

آلبوم گردان حمزه

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-155

از راست به چپ: محمود برنا، مهدی خراسانی، اکبر حسین زاده، اکبر طیبی