نوشته‌ها

سالگرد عملیات بیت المقدس ۲

خاطره ای از عملیات بیت المقدس ۲

به روایت: رضا سلطانی

020

ماه دی با آغاز عملیات بیت المقدس ۲ در سال ۱۳۶۶ در منطقه سلیمانیه عراق شهر ماووت، مصادف است. خاطره ای دارم که به عرض دوستان می رسانم.
یادم میاد یک شب، دسته دو از گروهان دو گردان حمزه (ع) قرار شد پدافندی تپه ای را که یکی از گروهانهای گردان شب قبلش اون رو آزاد کرده بود، به عهده بگیره.
شب بسیار ظلمانی ای بود، نه از مهتاب خبری بود و نه از ستاره های آسمان. در آن تاریکی، نیم متری خود را به زور می شد دید. دسته دو به فرماندهی شهید حسین خلیلی و معاونت شهید امرالهی به راه افتاد. باید از یک گذرگاهی که تو دید دشمن بود، عبور می کردیم. در شیارهای کوه در حال حرکت بودیم که صدای سوت خمپاره ۱۲۰ اومد. همه دراز کش شدیم. بعد از انفجار دیدم خبری از نفری جلویی نیست. در همین حال برادر شهید حسن فراش بدو بدو از جلو آمد و به همه ما که دراز کش بودیم دستور حرکت داد.

ادامه مطلب

آلبوم گردان حمزه

1344

از راست به چپ: محمدرضا امراللهی، اصغر افشار، شهید حسین خلیلی

گروهان ۳ (۳)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/09/goruhan3.3.flv /]

گروهان ۳ (۲)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/09/goruhan3.2.flv /]