نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

2350

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حمید فلک فرسا (پیک گردان)، سید محمد مجتهدی، حاج محمود امینی، حاج رضا مهریزی، علی کاهه

ردیف نشسته: محمد حسین عابدین، قاسم کارگر، ؟، شهید جعفرجو

آلبوم محمد حسین عابدین

K 2

از راست به چپ: شهید آرویی، محمد حسین عابدین
زمان: بعد از عملیات والفجر ۸ 
مکان: اردوگاه کرخه

آلبوم محمد حسین عابدین

T 1

مراسم بزرگداشت شهدای عملیات کربلای ۱ ـ افطاری ماه مبارک رمضان ـ
منزل جعفر منتظر

مسجد فاو

fa 1

آلبوم محمد حسین عابدین

K 1

از راست به چپ: حاج محمود امینی، محمد حسین عابدین

مکان: کرخه

زمان: بعد از عملیات والفجر ۸

آلبوم محمد حسین عابدین

D 1از راست به چپ: حاحی بخشی، محمد حسین عابدین

مکان: دوکوهه

زمان: قبل از عملیات کربلای ۱

آلبوم محمد حسین عابدین

M 1

از راست به چپ: قاسم کارگر، محمد حسین عابدین

زمان: عملیات کربلای ۱

مکان: مهران، رودخانه گاوی