نوشته‌ها

روزگاری بود …

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/06/VTS_26_1-Segment100_00_00.000-00_01_30.000.flv /]

آلبوم گردان حمزه

705

از راست به چپ: حسین گلستانی، محمد جنیدی، مهدی خراسانی، محمد اروج زاده

آلبوم گردان حمزه

1256

از راست به چپ: ؟، شهید محمد عبداللهی، شهید محمد مجازی، شهید مقداد، حسین پناهی، کتیرایی، محمد جنیدی، شهید داوود توکلی

عملیات والفجر ۸ (قسمت ۲)

خاطره ای از عملیات والفجر ۸

به روایت: عباس اسکندرلو

16_thumb

مکان: لبه اروند رود

زمان: عملیات والفجر ۸

شب را در همان اتاقک ها به صبح رساندیم و فردا صبح به سمت منطقه یعنی نزدیکی خط حرکت کردیم. کلی کامیون و ادوات جنگی از دشمن مانده بود که یادمه هر لشگری که زودتر رسیده بود با رنگ پیسولت نوشته بودند …اموال لشگر فلان و… ما در جایی پیاده شدیم که از قرائن وشواهد بر می‌آمد که محل تدارکات وآشپزخانه دشمن بود. کلی قوطی‌های بزرگ از شیر خشک به صورت دست نخورده بود. کلی خرمای کنجدی، برنج، مجله و حتی لباس وموتورسیکلت و … آنجا موجود بود. شب را در همان منطقه به صبح رساندیم .

ادامه مطلب …

گروهان دو دسته سه

2687

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد جنیدی، ؟، ؟، بابالو، شهید آقامحمدی، شهید قاسم آیگانی، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، شاه کرمی، ؟، ؟

گروهان دو دسته سه

2686

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد جنیدی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: محمد رضا محمدی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟