نوشته‌ها

آلبوم محسن روغنگرها

009

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: قاسم کارگر، شهید اسدالله پازوکی، ؟، شهید احمد صابری

ردیف نشسته: محسن روغنگرها، طاهر مؤذن، شهید بهروز پازوکی

آلبوم محسن روغنگرها

008

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، قاسم کارگر، جواد نوروزبیگی، ؟

ردیف نشسته: ؟، محسن روغنگرها، ؟، ؟