نوشته‌ها

image_311_resize

آلبوم مجتبی میرزایی

image_239_resize

آلبوم مجتبی میرزایی

image_239_resizeاز راست به چپ:

ردیف بالا: محمود برنا، محمود دریایی، مجتبی میرزایی، پروین، شهید سلطانی، علی اصغر نقی پور

ردیف اول: ؟،جنتی، محمود اروج زاده، احمد محمدی

image_255_resize

آلبوم مجتبی میرزایی

image_255_resizeاز راست به چپ: محمود اروج زاده، همت علی نوری، امیر هوشنگ باقری، آزادی، ابوذر جدیدی، عبدالرضا امیربیک، ناصر رخ، مجتبی میرزایی، محمود غلامی، ؟

image_157_resize

آلبوم مجتبی میرزایی

image_154_resize

آلبوم مجتبی میرزایی

image_083_resize

آلبوم مجتبی میرزایی

image_045_resize

آلبوم مجتبی میرزایی