نوشته‌ها

آلبوم مجتبی میرزایی

 image_147

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: مجتبی میرزایی، ؟، ؟، ؟، ماشالله نانگیر

ردیف نشسته: ؟، اسماعیل ترک، محمود اروج زاده، عباس حاجی باقر

حمل مجروح

به روایت: خلیل نقیب زاده

«طرفهای ساعت ۴ صبح حاج آروئی آمد دم سنگر و گفت چند تا مجروح جلو افتادن. چند نفر بیان بریم بیاریمشان. خوب من هم وظیفه‌ام حمل مجروح بود، پاشدم و آماده حرکت شدیم. حدود ۸ نفر بودیم. همین برادر حیدری یکی از آن نفرات بود….»

scan0003

نفر اول: خلیل نقیب زاده، نفر بعدی حیدری، نفر آخر علی شهبازی

مکان: ارتفاعات ماووت

زمان: عملیات بیت المقدس ۲

«این عکس مربوط میشه به روز اول ورود ما به دولبشک. فکر کنم عکس را آقا ماشالله نانگیر گرفته. نفر پشت سری برادر حیدری است و نفر آخر که به پهلو ایستاده برادر شهبازی است. تا آنجا که یادمه ما شب قبلش وارد  منطقه شده بودیم. عراق که متوجه  حضور ما شده بود شروع کرد به آتش بازی.

طرفهای ساعت ۴ صبح حاج آروئی آمد دم سنگر و گفت چند تا مجروح جلو افتادن. چند نفر بیان بریم بیاریمشان. خوب من هم وظیفه‌ام حمل مجروح بود، پاشدم و آماده حرکت شدیم. حدود ۸ نفر بودیم. همین برادر حیدری یکی از آن نفرات بود.

ادامه مطلب …

آلبوم گردان حمزه

2326

از راست به چپ: ماشالله نانگیر، مجتبی میرزایی، مصطفی خرسندی، محمد ظفرقندی، محمود رضا امیربیک

آلبوم علی شهبازی

(26093)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، شهید فخرالدین مهدی برزی، ؟، حسین گلستانی، علی خرمجو، ماشالله نانگیر، ؟

ردیف نشسته: ؟، علی شهبازی

آلبوم علی شهبازی

52

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، علی خرمجو، ماشالله نانگیر، ؟، ؟

ردیف نشسته: علی شهبازی، شهید سعید آرویی