نوشته‌ها

مزار شهدا

87

آلبوم مجتبی میرزایی

image_018

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، علیپور، شهید سید اصغر توفیقی، نقی پور، محمود رضا امیربیک، محمود دریایی، ؟، مجتبی میرزایی، قویدست

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟ ،محمود غلامی

برادران مخابرات گردان حمزه

آلبوم شهید نورالله پازوکی

img184

از راست به چپ: شهید سلطانی، قویدست، ابوذر جدیدی، مهدی خراسانی، شهید نورالله پازوکی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

2

از راست به چپ:

ردیف بالا: محمد جنیدی، اکبر طیبی

ردیف جلو: شهید نورالله پازوکی، قویدست

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-212از راست به چپ: قویدست، شهید فخرالدین مهدی برزی