نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

2217

از راست به چپ: ؟، قربانعلی رضایی

زمان: پاتک ۳۱ فروردین

مکان: خاکریز دوجداره جاده فاو