نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

144

از راست به چپ: محمد ظفرقندی، سید محمد مجتهدی، اکبر طیبی، مهدی خراسانی، سید مجید طحانی، کاظم بیگی، غلام فراهانی

آلبوم مهدی خراسانی

52

از راست به چپ: غلام فراهانی، مهدی خراسانی

آلبوم گردان حمزه

آلبوم مهدی خراسانی

160

از راست به چپ:

ردیف بالا: ؟، شهید سید اصغر خبازی

ردیف وسط: غلام فراهانی، مهدی خراسانی، سید محمد مجتهدی، اسماعیل دارایی

ردیف نشسته: شهید سید حسین دستواره، اکبر طیبی، شهید مهرداد (مجتبی) صادقی

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-179

از راست به چپ: مهدی صاحبقرانی، غلام فراهانی، داوود معقول، عباس دارابی

مکان: پادگان دوکوهه، جلوی ساختمان گردان حمزه

آلبوم محسن فکور

14

از راست به چپ:

غلام فراهانی، ناصر آرمان، شهید حسینعلی طوافی، شهید حسن نوروزی