نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

1243

از راست به چپ: منصور حسین زاده، علی موحدی