نوشته‌ها

آلبوم علی شهبازی

52

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، علی خرمجو، ماشالله نانگیر، ؟، ؟

ردیف نشسته: علی شهبازی، شهید سعید آرویی

آلبوم علی شهبازی

53

از راست به چپ: ؟، قاسم کارگر، کبیری، داوود معقول، علی شهبازی، مهدی خراسانی، محمود اروج زاده، اقبالی، شهید خانی

آلبوم علی شهبازی

37

از راست به چپ: شهید نیکبخت، شهید محمد امین شیرازی، بهار، علی شهبازی، شهید معتمدی

«این عکس خیلی باحاله فکر کنم یکی از شیارهای رودخونه کرخه هست البته باحالی اون به خاطر اینکه شهدای عزیزمون اونجا عکس انداختند ….نفر اول شهید نیکبخت دومی شهید شیرازی سومی برادر بهار چهارمی هم که برادر شهبازی خودمونه اما نفر پنجم شهید معتمدی میباشد کسی که اخوی بنده خیلی اونو دوست داشت و به اون احترام میگذاشت به نظر محسن شهید معتمدی چشم دلش باز بود وخیلی چیزها رو با چشم دل میدید خودم قبل از عملیات والفجر هشت تو حسینیه گردان میدیدم خیلی از بچه های گردان که شهید شدند دوست داشتند تو نماز جماعت پشت سر ایشون بایستند مثل شهید احراری با دقت خاصی نماز جماعت که شروع میشد می اومد و پشت سر شهید معتمدی می ایستاد به هر حال شهید محسن و احراری و……….حتما یه چیزهایی دیده بودند که خب ما که غافلیم ………..شادی روح همه شهدا صلوات»

— حسین گلستانی

آلبوم علی شهبازی

55

از راست به چپ: ؟، شهید سید محمد عظیمی، ؟، علی شهبازی

آلبوم علی شهبازی

90

از راست به چپ: شهید فخرالدین مهدی برزی، ماشالله نانگیر، علی شهبازی، علی خرمجو

آلبوم علی شهبازی

48

از راست به چپ: علی شهبازی، شهید نورالله پازوکی، ؟