نوشته‌ها

آلبوم مجتبی میرزایی

image_239_resizeاز راست به چپ:

ردیف بالا: محمود برنا، محمود دریایی، مجتبی میرزایی، پروین، شهید سلطانی، علی اصغر نقی پور

ردیف اول: ؟،جنتی، محمود اروج زاده، احمد محمدی

نقی پور

1186

آلبوم گردان حمزه

3290

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید امیر مسعود یزدان شریف، شهید احمد احمدیزاده، مصطفی خرسندی، منصور حسین زاده، علیپور، حاج محمود امینی، حاج آقا باقرزاده، نقی پور، خندان، ؟، ؟

ردیف وسط: محسن عبدوست، محمدی

ردیف نشسته: ؟، شهید رجبی، ظفرقندی

آلبوم گردان حمزه

3289

از راست به چپ: علیپور، نقی پور، شریف، حاج محمود امینی، منصور حسین زاده، مصطفی خرسندی، شهید رضا سرشکی

آلبوم گردان حمزه

42

از راست به چپ: نقی پور، علیپور، هادی قیومی، شهید سید حسین دستواره، حسن چیذری

آلبوم مهدی خراسانی

51

از راست به چپ: نقی پور، علیپور

مکان: لب اروند

زمان: قبل از حرکت به سوی جاده فاو-ام القصر جهت پدافندی ۳۱ فروردین و جواب تک عراق

«در حقیقت ما برای یک پدافندی ساده به جاده فاو-ام القصر اعزام شدیم اما این حرکت به یک درگیری بزرگ پدافندی انجامید که در تاریخ جنگ ثبت شد و به نام  پاتک۳۱ فروردین معروف گردید. منطقه پاتک ۳۱ فروردین همان منطقه عملیاتی گردان حمزه در عملیات والفجر ۸ بود.»

— مهدی خراسانی