نوشته‌ها

هدف خداست ها! (ادامه)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/07/Video22.flv /]

مکان: طاق بستان، کرمانشاه
زمان: قبل از عملیات بیت المقدس ۴

آلبوم مهدی خراسانی

64

از راست به چپ: مهدی خراسانی، علیپور، نقی پور، محمد صیاد، شهید حسین خلیلی

آلبوم گردان حمزه

3290

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید امیر مسعود یزدان شریف، شهید احمد احمدیزاده، مصطفی خرسندی، منصور حسین زاده، علیپور، حاج محمود امینی، حاج آقا باقرزاده، نقی پور، خندان، ؟، ؟

ردیف وسط: محسن عبدوست، محمدی

ردیف نشسته: ؟، شهید رجبی، ظفرقندی

آلبوم گردان حمزه

3289

از راست به چپ: علیپور، نقی پور، شریف، حاج محمود امینی، منصور حسین زاده، مصطفی خرسندی، شهید رضا سرشکی

آلبوم گردان حمزه

42

از راست به چپ: نقی پور، علیپور، هادی قیومی، شهید سید حسین دستواره، حسن چیذری

یاد باد آن روزگاران یاد باد …

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/01/video-8.flv /]

مکان: شیخ صله
زمان: قبل از عملیات بیت المقدس ۴

بزرگداشت اربعین

برگزاری مراسم اربعین حسینی در حسینیه گردان حمزه
جمعه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۰

فیلمبردار: روح الله نانگیر (فرزند جانباز بزرگوار ماشالله نانگیر)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/01/arbaein-1390.flv /]