نوشته‌ها

برگی از تاریخ

[Google][Google]

آلبوم مجتبی میرزایی

image_011از راست به چپ: نقی پور، مجتبی میرزایی، علیپور

«یادش بخیر این عزیزان از رزمندگان دلاور و با صفای مخابرات گردان حمزه هستند. اقای میرزائی که از السابقین مخابرات گردان و یکی از کسانی بود که در همه شرایط سخت و مشکل با روحیه ای خاص خود همیشه یاری دهنده بچه های مخابرات بودند. یاد و خاطراتشان همیشه در ذهنها ماندگار است.

و اما این دو دوست یا دو قلوی جدا نشدنی نیز انقدر با یکدیگر مانوس و رفیق بودند که در مخابرات به شوخی اسم هر دو را با هم تلفیق کرده و صدا میکردیم آقای ” علی نقی پور ” یا ” نقی علی پور ” . یکی از هزاران خاطره خوب و بیاد ماندنی در خصوص این دو یار عزیز میتوانم به موضوع ایثارگری و از خود گذشتگی آنها اشاره کنم ، به طور مثال در جبهه ها و یا اردوگاههای پشت جبهه مرسوم بود که لباسهای کثیفی که باید شسته میشد ، در تشتهای پلاستکی در کنار منابع آب مستقر در اردوگاهها خیسانده میشد که راحتر شسته شود. گاها دوستان تنبلی هم مثل من پیدا میشدند که لباسهایشان را خیس کرده تا بشورند ، اما مدت زمان زیادی همانجا میماند ، تا اینکه میدید لباسها شسته شده و روی بند برای خشک شدن پهن شده است و این کار کسی نبود جز همان دوستان ایثارگر و از خود گذشته در گردانها و واحدها.

آقای علیپور و نقی پور هم از آن دسته دوستان در واحد مخابرات بودند که هر چند سعی میکردند به صورت مخفیانه و شبانه این کار رو انجام بدهند اما در جمع کوچک واحد مخابرات لو رفته بودند هر چند به روی خودشان هم نمیآوردند. منهم که پر رو و بی حیا ، هر وقت لباس خیس میکردم ، میامدم در استانه درب چادر فریاد میزدم ” قابل توجه دوستان ایثارگر مخفی ، یک تشت لباس در کنار منبع آب خیسانده شده منتظر ایثار شبانه شما است ” که با خنده بقیه بچه ها روبرو میشد. بهر حال این ایثارگری ها نمونه ای از روحیات این دلاور مندان و رزمندگان راستین در همه صحنه های دفاع مقدس بود که ان شاءالله بواسطه آنانی که پر کشیدن و چه آنانی که غریبانه در سوگ پر کشیدگان ، پر پر می زنند ، دست من غافل را هم بگیرند و یکبار دیگر کمکمان کنند در پرواز.

یا علی»

— ابوذر جدیدی

حرکت برای پدافندی قبل از عملیات مهران – اروگاه کرخه

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/04/kargar-padafandimehran.flv /]

علیپور

84

آلبوم مهدی خراسانی

33

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: علیپور، نقی پور، هادی قیومی، شهید سید حسین دستواره، شهید حسن چیذری، مهدی خراسانی

ردیف نشسته: قاسم کارگر، شهید حسین خلیلی، شهید شادالویی

مکان: لب فاو

علیپور

3446