نوشته‌ها

آلبوم محمود لیایی

DSCF0569

از راست به چپ: محمود لیایی، مرتضی ابراهیمی

مکان: شیخ صله

زمان: خرداد ۱۳۹۱

دسته سه گروهان یک

458

دسته ٣ گروهان ١ گردان حمزه

مکان: منطقه شیخ صالح قبل از پدافندی شاخ شمیران

زمان: بهار ۶٧

مسجد جامع شیخ صله

DSCF0592تعدادی از ارکان گردان مقداد

مکان: شیخ صله

زمان: خرداد ٩١

آلبوم محمود لیایی

DSCF0634از راست به چپ: محمود لیایی، جواد جمشیدی. حسین طاهری. مالک مددی. مرتضی ابراهیمی. محمود رحیمی پور (معلم مدرسه شیخ صالح )، محمد توکلی

مکان: جلوی بیمارستان صحرایی شیخ صالح جنب اردوگاه گردان حمزه

زمان: خرداد ٩١

محمود لیایی

247مکان: اردوگاه گردان حمزه در شیخ صالح

زمان: خرداد ۶٧

مجتبی صبوری

946

« در شیخ صله که بودیم (در دسته سوم) برای شستن ظروف، بعد از صرف غذا ، لیستی در چادر بود و دوستانی که آمادگی داشتند و مایل بودند نام نویسی می کردند و در موعد مقرر اقدام. این برادر صبوری عزیز ِ ما معمولا دوست نداشت اسمش رو بنویسه و گاهاً که ما هم از دستمون در می رفت و برای شستن ظرفها پا پیش می گذاشتیم ، می دیدیم ای بابا ایشون (شاید به همراه یکی از دوستان دیگه) ظرفها رو زدن زیر بغل و دارن می رن سمت آب. یه بار بهشون گفتم برادر صبوری آخه نوبت ماست، فرمودند نه ، من این نام نویسی ها رو قبول ندارم، اینا دیگه چیه؟!»

— مجید صفار