نوشته‌ها

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-052

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: عابدینی، اکبر طیبی، ؟، شهید موسی شعبانی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، باقری، شهید حاج کیانی، ؟، ؟، اکبر حسین زاده

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، داوود معقول، ؟، بهمن نفیسی، شهید ابوالفضل مقدسی، شهید سید حسن احراری، ؟، ؟، مهدی صاحبقرانی، شهید میرآخوری، شهید حجت

آلبوم شهید چراغعلی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حسین چراغعلی، مهدی صاحبقرانی، شهید موسی شعبانی، شهید بهروز آذری، ؟، ؟، ؟، ؟ ، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید آرویی، ؟، ؟، ؟ ، هادی سیانوری

ردیف وسط:  ؟، ؟، ؟، ؟ ، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته:  ؟، ؟، ؟، ؟

شهید شعبانی

[flashvideo file=http:///gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/09/shahid_shabani.flv /]
ارسال: امیر عباس شعبانی (برادر زاده شهید شعبانی)

راهپیمایی به سمت قرارگاه عملیاتی بیت المقدس ۲

حرکت در ارتفاع صعب العبور گردرش با خودرو چنان ناممکن بود که نیروها می بایست این مسیر را برای رسیدن به قرارگاه، با تجهیزات نظامی کامل و مهمات و با پای پیاده برای مدت حدود ۸ تا ۱۰ ساعت طی می کردند و این امر میسر نبود مگر با برای کسانی که ایمانشان هر گونه سختی را برایشان آسان می نمود.