نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

160

از راست به چپ:

ردیف بالا: ؟، شهید سید اصغر خبازی

ردیف وسط: غلام فراهانی، مهدی خراسانی، سید محمد مجتهدی، اسماعیل دارایی

ردیف نشسته: شهید سید حسین دستواره، اکبر طیبی، شهید مهرداد (مجتبی) صادقی